top of page
AVIS LEGAL DADES WEB

Raó Social: Associació Cultutal Zen de Girona 

C.I.F .: G17722216

Adressa: Gran Via Jaume I, 41, 3r - 2a B ,17004 Girona.

Correu electrònic: dojozengirona@gmail.com

En nom de l’Associació Cultural Zen de Girona li informem que les dades de caràcter personal recollides seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de mantenir-lo informat de les novetats dels productes i serveis que oferim. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en el cas en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació Cultural Zen de Girona està tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb el servei prestat.

 

Razón Social: Associació Cultural Zen de Girona 

C.I.F .: G17722216

Dirección: Gran Via Jaume I, 41, 3r - 2a B ,17004 Girona. 

Correo electrónico: dojozengirona@gmail.com

En nombre de la Associació Cultural Zen de Girona le informamos que los datos de carácter personal recogidos serán incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de mantenerlo informado de las novedades de los productos y servicios que ofrecemos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros excepto en el caso en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Associación Cultural Zen de Girona está tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Así mismo solicitamos su autorización para ofrecer productos y servicios relacionados con el servicio prestado.

bottom of page